Всеки човек желае да живее в сграда, която е спокойна, добре поддържана, с добри съседи и най-важното – в разбирателство с тях. Ако и вашето желание е такова, „Акритос ТТ“ ООД е вашата фирма. Това е специализирана фирма, която предлага т.нар. услуга – „Професионален домоуправител“.  Фирмата поддържа необходимия пълен набор от документи според Закона за управление на етажната собственост, което е изключително важно, тъй като това гарантира качествено юридическо обслужване. Тя предлага множество допълнителни услуги, сред които и поемане на ангажимент по поддръжка на етажната собственост.

Едно от най-трудните задачи на жителите на един вход е да се постигне справедливост относно равното събиране на вноски, които са необходими, както и да се реши кое е важно и да се подредят приоритети.

С „Акритос ТТ“ ООД всичко това вече е възможно. Това е фирмата, която осигурява добре поддържан вход, заплащане на всички разноски в срок. Следи за това регулярно да бъдат събирани задълженията от всички във входа, като това осигурява справедливост, по-приветливо обкръжение, както и по-добър и качествен живот, плод на спокойствие и разбирателство!

 

Гарантирано юридическо обслужване!

Промени в Закона за управление на етажната собственост