Дружеството е отлично запознато с действащата нормативна уредба. Това му дава възможност да работи с утвърдени в практиката процедури. Това от своя страна позволява бързото и лесно разрешаване на  всякакъв вид възникнали проблеми. Услугата „Професионален Домоуправител” се предлага за всички видове имоти в режим на етажна собственост, което включва панелни блокове и кооперации. Партньорите на фирма „Акритос ТТ“ ООД са юридически и физически лица, които са специализирани както в ремонтни дейности, така и в предоставяне на услуги. Тези услуги са свързани с поддръжка, сервиз и абонаментно обслужване на всички видове съоръжения, които осигуряват всички необходими удобства във всеки вход.

Абонаментното обслужване, което дружеството предоставя, включва редовно заплащане на осветлението, асансьорните уредби, домофоните инсталации и хигиенист. При проявен интерес от страна на живущите, „Акритос ТТ“ ООД съдейства за включване в Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, безплатно за своите клиенти.