Дружеството предлага фиксирана месечна цена на услугите при едногодишен и двугодишен договор.

За бизнес сгради или такива от смесен тип, в които преобладават офиси, цената на предлаганите услуги започва от 0.50 лв./кв.м. месечно, като се определя според площта на сградата и обектите в нея.

Дружеството си запазва правото да определя цената на услугите, които предлага, според броя на обектите във всяка сграда, като логично под 16 броя ще бъдат обслужвани на цена, по-висока от тази, дадена за сгради с повече от 30 обекта например.

За предлаганата услуга „Водене на деловодна и финансова отчетност и касиер“, цената на брой обект започва от 4.00 лв. (за сгради с 60 и повече обекта).

За услугата „Професионален домоуправител“, цената за един обект започва от 6.00 лв. (за сгради с 60 и повече обекта).

Цените са без начислен ДДС и варират според броя на обектите, особеностите  и вида на сградата.

В цените, които се определят за услугата „Професионален домоуправител“, влиза и юридическото обслужване на етажната собственост, без водене на дела.